ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ផលិតផលកែច្នៃ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ត្រីត្រឱនឆ្អើរ

ប្រភព
: សេង សារ៉ាំ
អាស័យដ្ឋាន
: ផ្លូវជាតិលេខ៦ ផ្សារថ្នល់ចែក ស្រុកសូត្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ១៤០០០០៛/គីឡូ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: សេង សារ៉ាំ
លេខទូរស័ព្ទ
: 012 324 050/010 232 800

ការពិពណ៌នាខ្លី:ស្រួយឆ្ងាញ់ មានអនាម័យ