ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: បន្លែ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ម្ទេសដៃនាង

ប្រភព
: សហគមន៌ឈានឡើងចំរើនផល
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិអន្លង់ព្រីង ឃុំឈានឡើង ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
គាំទ្រដោយ
: អង្គការខេ អូ ស៊ី
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ៦ ខែ
តម្លៃ
: ៦០០០រៀល/គីឡូ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ឯម ចេន
លេខទូរស័ព្ទ
: ០១៥ ៦៨១៧៣៧

ការពិពណ៌នាខ្លី:ដំណាំម្ទេសដៃនាងត្រូវបានដាំដុះដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមី ថ្នាំពុលគីមី ថ្នាំធម្មជាតិក៏មិនប្រើដែរ គឺដាំដុះតាមបែបធម្មជាតិសុទ្ធសាធ ។