ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ផលិតផលកែច្នៃ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ម៉្សៅតែខ្ញី

ប្រភព
: សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង
អាស័យដ្ឋាន
: ផ្លូវជាតិ​លេខ៥ សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច​ ក្រុងបាត់ដំបង
គាំទ្រដោយ
: សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
: សុវត្ថិភាព
តម្លៃ
: ៨០០០០រៀល/១គីឡូក្រាម
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: លោក លីម សីហា
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៨៦​ ៧៧៧ ០០៥
អ៊ីម៉េល
: limseiha.ubb@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:ម៉្សៅតែខ្ញីអាចពិសារបានដោយឆុងជាមួយទឹកក្តៅ ឬក៏មានការបន្ថែមនូវទឹកឃ្មុំ ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីសុខភាព ប្រយុទ្ធប្រឆាំងភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ (វីរុស បាក់តេរី ផ្សិត) និងសមត្ថភាពបង្ការប្រឆាំងនឹងទម្រង់មហារីក។ មាន ៤ ខ្នាត សម្រាប់ជ្រើសរើស៖ (១) ២៥០ ក្រាម (២) ៥០០ ក្រាម (៣) ១ គីឡូក្រាម និង (៤) ២ គីឡូក្រាម។