អ្នកក៏អាចត្រងផលិតផលដោយប្រភេទឬឈ្មោះនៅទីនេះ
ផ្លែឈើ(11)
មៀនសាច់ក្រាស់ គ្រាប់តូច ផ្អែមឆ្ងាញ់
តម្លៃបោះដុំ ១៤០០០៛/គីឡូ និង លក់រាយ ១៨០០០៛/គីឡូ
ប័រសាច់ស្អិត រមួតល្អ ដាំដុះនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
តម្លៃបោះដុំ៖ លេខ១ ៧០០០៛/គីឡូ, លេខ២ ៦០០០៛/គីឡូ, លេខ៣ ៥០០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ៖ លេខ១ ១០០០០៛/គីឡូ, លេខ២ ៩០០០៛/គីឡូ, លេខ៣ ៨០០០៛/គីឡូ
ទុរេនម៉ាន់ថងសាច់ស្ងួត សាច់ទឹកដោះគោ ក្លិនឈ្ងុយ ផ្អែមឆ្ងាញ់ កាត់ចេញពីចំការនៅអូសោម
តម្លៃបោះដុំ ១៨០០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ ២៥០០០៛/គីឡូ
សាច់ស្រួយ ផ្អែមឆ្ងាញ់
តម្លៃបោះដុំ ៦៥០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ ៩០០០៛/គីឡូ
មានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ដាំនៅចំការផ្ទាល់ខ្លួន
តម្លៃបោះដុំ៖ លេខធំ ៤០០០០៛/ផ្លូន, លេខកណ្ដាល ៣២០០០៛/ផ្លូន, លេខតូច ២៧០០០៛/ផ្លូន និងលក់រាយ៖ លេខធំ ៤៣០០០៛/ផ្លូន, លេខកណ្ដាល ៣៥០០០៛/ផ្លូន, លេខតូច ៣០០០០៛/ផ្លូន
ត្របែកគ្មានគ្រាប់ សាច់ស្រួយ ផ្អែមឆ្ងាញ់
តម្លៃបោះដុំ ៧០០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ ៩០០០៛/គីឡូ
ក្រូចថ្លុងដាំនៅចម្ការខ្លួនឯង មានរសជាតិឆ្ងាញ់
តម្លៃបោះដុំ៖ លេខ១ តម្លៃ ៦៥០០០៛/ឡូ, លេខ២ តម្លៃ ៥០០០០៛/ឡូ និងលក់រាយ៖ លេខ១ តម្លៃ ៨០០០៛/ផ្លែ, លេខ២ តម្លៃ ៧០០០៛/ផ្លែ
ជាទៀបស្វិតដាំដុះនៅចំការផ្ទាល់ខ្លួន រសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ មិនមានដង្កូវ
តម្លៃបោះដុំ៖ លេខ១ តម្លៃ ៦៥០០៛/គីឡូ, លេខ២ តម្លៃ ៥០០០៛/គីឡូ និងលក់រាយ៖ លេខ១ តម្លៃ ៩០០០៛/គីឡូ, លេខ២ តម្លៃ ៧០០០៛/គីឡូ
ស្វាយខ្ទិះកែវចិនជាផលិតផលមកពីសហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ នៅស្រុកសូត្រនិគម ខេត
តម្លៃ៥៥០០រៀល/គីឡូក្រាម
ផ្លែផាសិនមណ្ឌលគីរី មានរស់ជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ផ្អែមលាយជូរបន្តិច។ ជាពូជនាំចូលពីតៃវ៉ាន់
តម្លៃ១០០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ម្នាស់របស់យើងមានរសជាតិផ្អែមល្អ ព្រោះផ្លែ្មម្នាស់មានជាតិស្ករ ១៦ ភាគរយ និងមានក្លិន
តម្លៃ១៦០០-២០០០រៀល/ផ្លែ