អ្នកក៏អាចត្រងផលិតផលដោយប្រភេទឬឈ្មោះនៅទីនេះ
ផ្លែឈើ(3)
ស្វាយខ្ទិះកែវចិនជាផលិតផលមកពីសហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ នៅស្រុកសូត្រនិគម ខេត
តម្លៃ៥៥០០រៀល/គីឡូក្រាម
ផ្លែផាសិនមណ្ឌលគីរី មានរស់ជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ផ្អែមលាយជូរបន្តិច។ ជាពូជនាំចូលពីតៃវ៉ាន់
តម្លៃ១០០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ម្នាស់របស់យើងមានរសជាតិផ្អែមល្អ ព្រោះផ្លែ្មម្នាស់មានជាតិស្ករ ១៦ ភាគរយ និងមានក្លិន
តម្លៃ១៦០០-២០០០រៀល/ផ្លែ