ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: សម្ភារៈកសិក​ម្ម
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ម៉្សៅគ្រាប់ស្តៅថ្នាំពុលធម្មជាតិ

ប្រភព
: សមាគមអ្នកដាំបន្លែសុវត្ថិភាពសៀមរាប
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិគ្រួស សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
គាំទ្រដោយ
: អង្គការអាគ្រីស៊ុតអន្តរជាតិកម្ពុជា
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ៦ខែ (ឧសភា-វិច្ឆិកា)
តម្លៃ
: ១០០០០រៀល/កញ្ចប់
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: កញ្ញា លន់ ស្រីម៉ៅ
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៧៧ ២៥៦ ០៨៤/ ០៨៩ ២៨៧ ៥៣៦
អ៊ីម៉េល
: greenfarmers.kh@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:ស្តៅជារុក្ខជាតិដែលផ្តល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់មនុស្សជាតិ។ នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ស្តៅត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតធម្មជាតិយ៉ាងល្អប្រសើរដោយសាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ផលិតផលនេះជាម៉្សៅគ្រាប់ស្តៅ ដែលផលិតដោយកសិករនៅខេត្តសៀមរាប។ ម៉្សៅគ្រាប់ស្តៅនេះផលិតពីគ្រាប់ស្តៅសុទ្ធ អាចប្រើជាថ្នាំសម្លាប់ និងបណ្តេញសត្វល្អិតជាច្រើនដូចជាពពួកដង្កូវ ទាកគូ រុយស ដែលបំផ្លាញដំណាំ។