ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ផលិតផលកែច្នៃ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
គ្រាប់ស្វាយចន្ទីព្រះវិហារ

ប្រភព
: កសិដ្ឋានកុសល
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិ ជីអោក ឃុំរមណីយ ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
ចំណាត់ថ្នាក់គុណភាព
: ១
តម្លៃ
: ១៤០០០រៀល/១០០ក្រាម និង​ ២៣០០០រៀល/200ក្រាម
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: កុសល
លេខទូរស័ព្ទ
: 017 938768
អ៊ីម៉េល
: Kosalkhan12@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:គ្រាប់ស្វាយចន្ទីសំងួតរសជាតិដើម មិនមានបន្ថែមគ្រឿង សំបូរដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដែលល្អចំពោះសុខភាព។ ដំណើរការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទាំងមូលអនុវត្តដោយកម្មកជំនាញនៅកសិដ្ឋានកុសលដែលជាកសិដ្ឋានដំណាំចម្រុះព័ទ្ធជុំវិញដោយព្រៃអភិរក្ស និងបឹងធម្មជាតិនៅខេត្តព្រះវិហារ។