ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ផលិតផលកែច្នៃ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ផ្កាអំបិលកំពត ១៥០ក្រាម

ប្រភព
: អ៉ីឆេ ង៉ូវហេង ហ្វូដប្រដាកសិន អូហ្វ កំពត
អាស័យដ្ឋាន
: ផ្ទះលេខ១២៤១ ផ្លូវលេខ៣៦ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ១០,០០០រៀល/កែវ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ចាន់ សិល្បសុជាតិ
លេខទូរស័ព្ទ
: ០១១ ៧៦៩ ៧៧៨/ ០៧០ ៦៨៦ ៦៧៨/ ០៩៧ ៣៩៩ ៩៩៧៨
អ៊ីម៉េល
: eche.ngovheng@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:ផ្កាអំិលដែលបរិសទ្ធល្អបានមកពីស្រែអំបិលនៃខេត្តកំពត។