ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: គ្រឿងទេស
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ម្រេចខ្មៅកញ្ចប់១០០ក្រាម

ប្រភព
: អ៉ីឆេ ង៉ូវហេង ហ្វូដប្រដាកសិន អូហ្វ កំពត
អាស័យដ្ឋាន
: ផ្ទះលេខ១២៤១ ផ្លូវលេខ៣៦ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
: HACCP
តម្លៃ
: ១៤,០០០រៀល/កញ្ចប់
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ចាន់ សិល្បសុជាតិ
លេខទូរស័ព្ទ
: ០១១ ៧៦៩ ៧៧៨/ ០៧០ ៦៨៦ ៦៧៨/ ០៩៧ ៣៩៩ ៩៩៧៨
អ៊ីម៉េល
: eche.ngovheng@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:ម្រេចខ្មៅដែលផលិតចេញពីម្រេចនៅចម្ការផ្ទាល់ខ្លួន និងកែច្នៃតាមស្តង់ដាអនាម័យត្រឹមត្រូវ មានគុណភាពខ្ពស់ ហើយក៏ជាផលិតផលម្រេចសម្គាល់ភូមិសាស្ត្ររបស់ខេត្តកំពតផងដែរ។