ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ផលិតផលកែច្នៃ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
អំបិលម៉ត់ធម្មជាតិ១គីឡូx១០ថង់

ប្រភព
: អ៉ីឆេ ង៉ូវហេង ហ្វូដប្រដាកសិន អូហ្វ កំពត
អាស័យដ្ឋាន
: ផ្ទះលេខ១២៤១ ផ្លូវលេខ៣៦ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ៥៥០០០រៀល/១យួរ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ចាន់ សិល្បសុជាតិ
លេខទូរស័ព្ទ
: ០១១ ៧៦៩ ៧៧៨/ ០៧០ ៦៨៦ ៦៧៨/ ០៩៧ ៣៩៩ ៩៩៧៨
អ៊ីម៉េល
: eche.ngovheng@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:អំបិលម៉ត់ធម្មជាតិដែលបានមកពីស្រែអំបិលខេត្តកំពត និងធ្វើការវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវ និងមានអនាម័យ។