ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: គ្រាប់ធុញ្ញជាតិ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
អង្កររំដួលសម្រិត

ប្រភព
: សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិជ្រៃជើង ឃុំកៀនសង្កែ ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
គាំទ្រដោយ
: អង្គការ ហ្គ្រេត-សៀដ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
: សុវត្ថិភាព
បញ្ជាក់គុណភាពដោយ
: ប្រព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពដោយការចូលរួម
តម្លៃ
: ៣៥០០រៀល/គីឡូក្រាម
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
លេខទូរស័ព្ទ
: ០១២ ២៧ ៤៣ ៧៨/០៧៨ ៣១៣ ៣៨២
អ៊ីម៉េល
: ecofarm.cam@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:អង្ករំដួលសម្រូប ផលិតតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពមកពី”សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ”នៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគម ខេត្តសៀមរាប ដែលមានសមាជិកផលិត៦០គ្រួសារដែលភាគច្រើនជាកសិករស្រ្តី។ អង្ករនេះមានក្លិនក្រអូបប្រហើរ និងទន់ឆ្ងាញ់។