ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: បន្លែ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ម្ទេសផ្លោក

ប្រភព
: សហគមន៏កសិកម្មស្រ្តីក្តីសង្ឃឹមត្រែងត្រយឹង
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិ ដើមផ្តៀក ឃុំត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
គាំទ្រដោយ
: អង្គការអ៊ីកូ និងអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពីខែកក្កដា ដល់តុលា រៀងរាល់ឆ្នាំ
តម្លៃ
: ៤០០០រៀល/គីឡូ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: កសិករ លុយ ហៀក
លេខទូរស័ព្ទ
: ០១៦ ២៥២៨១៤

ការពិពណ៌នាខ្លី:ម្ទេសផ្លោករបស់សហគមន៌ត្រែងត្រយឹងមានការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលនៅតំណាក់លូតលាស់តិចតួច ប៉ុន្តែមិនប្រើនៅដំណាក់កាលប្រមូលផលទេ។