ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ដំណាំឧស្សាហកម្ម
ឈ្មោះ​ផលិតផល
សណ្តែកដី

ប្រភព
: សហគមន៏កសិកម្មសែនមនោរម្យ
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិ មនោរម្យ ឃុំមនោរម្យ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
គាំទ្រដោយ
: អង្គការអ៊ីកូ និងអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែតុលារាល់ឆ្នាំ
តម្លៃ
: ២០០០រៀល/គីឡូ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: កសិករ សោម ម៉ុន
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៩៦ ៥៧២៣៥៨៤

ការពិពណ៌នាខ្លី:សណ្តែកដីរបស់សហគមន៌សែនមនោរម្យមិនមានការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលនៅតំណាក់កាលប្រមូលផលទេ ក្នុងករណីប្រើប្រាស់ក៏ស្ថិតក្នុងកំរិតតិចតួច នៅក្នុងតំណាក់កាលសណ្តែកកំពុងលូតលាស់ប៉ុណ្ណោះ។