ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: គ្រាប់ធុញ្ញជាតិ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
អង្ករសម្រូបស្រូវឡើងទឹក - ពូជក្រញ៉ុល

ប្រភព
: ឃុំស្រយ៉ូវ, ក្រុងស្ទឹងសែន, ខេត្តកំពង់ធំ
អាស័យដ្ឋាន
: ២៩B ផ្លូវលេខ ៣៧១ ភូមិអ័រគីដេ សង្កាត់ អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែន សុខ ភ្នំពេញ
គាំទ្រដោយ
: មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេវាកម្មប្រព័ន្ធបរិស្ថាន និងការប្រើប្រាស់ដី (ECOLAND) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ៣៩០០​ រៀល/គីឡូ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: សំ សុភីរ៉ូ
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៨៧ ៧៧ ៨៩ ៣៩/ ០៧៨ ៦២ ៦២ ៣៩
អ៊ីម៉េល
: sale.envi@gmail.com

ដឹកជញ្ជូន:ក្រុមយើងខ្ញុំ មានផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផលិតផលអង្ករ ជូនលោក/លោកស្រី ដោយឥតគិតថ្លៃ ចំពោះការកាម្ម៉ង់លើសពី ២០គីឡូក្រាម និងគិតថ្លៃត្រឹមតែ ៤ ០០០ រៀល សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ចំពោះការកាម្ម៉ង់តិចជាង ២០គីឡូក្រាម។


ការពិពណ៌នាខ្លី:ស្រូវឡើងទឹកពូជក្រញ៉ុលនេះ លក់ក្នុងតម្លៃដូចគ្នានឹងពូជក្រឹមដែរ 1 kg = ៤,៥០០ ៛; 2 kg = ៨,៦00 ៛; 5 Kg = ២០,៥00 ៛; 10 Kg = ៣៩,000 ៛; 20 Kg = 7៤,000 ៛; 50 Kg = ១៧៥,000 ៛។