ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: បន្លែ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ផ្សិតអំបោះ

ប្រភព
: សហគមន៌ជៀបស្ត្រីក្លាហាន
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិទំនប់ថ្មី ឃុំជៀប ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
គាំទ្រដោយ
: អង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ៧០០០រៀល/គីឡូ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: សយ ចាន់ណាត
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៩៦ ៣៥៣២៤៤៨

ការពិពណ៌នាខ្លី:ផ្សិតអំបោះជាផ្សិតធម្មជាតិ ការដាំដុះគឺមិនប្រើនូវសារធាតុគីមី រឺថ្នាំជំនួយឡើយ។