ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: គ្រាប់ធុញ្ញជាតិ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ពូជស្រូវក្រអូប

ប្រភព
: សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិជ្រៃជើង ឃុំកៀនសង្កែ ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
គាំទ្រដោយ
: ហ្គ្រេត/សៀដ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: 01/03/2019-01/06/2019
ចំណាត់ថ្នាក់គុណភាព
: ១
បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
: ប្រព័ន្ធធានាដោយមានការចូលរួម (PGS)
បញ្ជាក់គុណភាពដោយ
: ផលិតផលសុវត្ថិភាព
តម្លៃ
: 2800រៀល/គ.ក
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: សហគមន៍កសិកម្មសុវត្ថិភាពធម្មជាតិ
លេខទូរស័ព្ទ
: 012 274 378
អ៊ីម៉េល
: ecofarm.cam@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:ស្រូវពូជសុទ្ធ គុណភាពលេខ ១ ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមផលិតពូជស្រូវក្រអូបភូមិយើង និងផលិតតាមគោលការណ៍ប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ (SRI)។ មានការធានាតាមប្រព័ន្ធធានាដែលមានការចូលរួម (PGS)។ អត្រាភាពសុទ្ធ (៩៥%) អត្រាដំណុះ (៩៥%) អត្រាសំណើម (១១.៩%)