ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ផលិតផលកែច្នៃ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ណែម​ឆ្ងាញ់ខេត្តបាត់ដំបង

ប្រភព
: បញ្ញាណែម​ឆ្ងាញ់បាត់ដំបង
អាស័យដ្ឋាន
: #54, ភូមិព្រែកស្នោរ, ឃុំព្រែកខ្ពប, ស្រុកឯកភ្នំ, ខេត្តបាត់ដំបង
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: 8-24ម៉ោង​
ចំណាត់ថ្នាក់គុណភាព
: ល្អ
តម្លៃ
: 40000៛/100គ្រាប់
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: នុត​ សុីណែត
លេខទូរស័ព្ទ
: 0963042250

ដឹកជញ្ជូន:សេវាដឹកជញ្ជូនគ្រប់25ខេត្ត/ក្រុង


ការពិពណ៌នាខ្លី:ផលិតពីសាច់ត្រីសុទ្ធ​ គ្មានបន្ថែមជាតិគីមីដើម្បីរក្សាទុកបានយូរ