ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: សម្ភារៈកសិក​ម្ម
ឈ្មោះ​ផលិតផល
កូនពូជប្រទាលកន្ទុយក្រពើ

ប្រភព
: វ៉ែន វិជ្ជរ៉ា
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិខ្នារចាស់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: កូនផ្សាំ ៦០០០៛/ដើម និង កូនបណ្ដុះ ៤០០០៛/ដើម
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: វ៉ែន វិជ្ជរ៉ា
លេខទូរស័ព្ទ
: 012 40 10 38/ 088 90 74 411