ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ត្រី & សាច់
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ស៊ុតទា

ប្រភព
: ហាង និមល
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិរការជួរទី១ ឃុំបន្ទាយចក្រី ស្រុកព្រះស្ដេច ខេត្តព្រៃវែង
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ៣៥០០រៀល/១០គ្រាប់
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ហាង និមល
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៩៦ ៦២ ៨៦ ៨៤០

ដឹកជញ្ជូន:កម្ម៉ង់ចាប់ពី៣០០គ្រាប់ឡើងទើបដឹកជញ្ជូនជូន


ការពិពណ៌នាខ្លី:ស៊ុតទាស្រែដែលចិញ្ចឹមដោយកសិករផ្ទាល់មានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមទាយកពងជាច្រើនឆ្នាំ។