ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: ត្រី & សាច់
ឈ្មោះ​ផលិតផល
មឹកបំពង់

ប្រភព
: អាហារដ្ឋានសុឃាង
អាស័យដ្ឋាន
: ផ្សារក្ដាមក្រុងកែប
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ពេញមួយឆ្នាំ
តម្លៃ
: ៥០០០០រៀល/គីឡូក្រាម (តាមរដូវ)
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: អេង សុឃាង
លេខទូរស័ព្ទ
: 077​ 264626
អ៊ីម៉េល
: sokheang636@gmail.com

ការពិពណ៌នាខ្លី:មឹកស្រស់ៗធម្មជាតិ១០០%យកពីទូកនេសាទដោយផ្ទាល់ដោយប្រជានេសាទនៅខេត្តកែប ធានាគុណភាពជូនអតិថិជន។