ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: គ្រឿងទេស
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ម្រេចខ្មៅស្រយ៉ង់កោះកេរ

ប្រភព
: សហគមន៍កសិកម្មម្រេចស្រយ៉ង់កោះកេរព្រះវិហារ
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិស្រយ៉ង់ត្បូង ឃុំស្រយ៉ង់ ស្រុកគូលែន ខេត្តព្រះវិហារ
គាំទ្រដោយ
: អង្គការអាល្លឺម៉ង់GDOV, អង្គការWorld Vision អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងក្រុមហ៊ុនFUCHS
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: មេសា ដល់ តុលា
ចំណាត់ថ្នាក់គុណភាព
: លេខ១ (1L≥550g, M=12%〜13%)
បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
: សុវត្ថិភាព
បញ្ជាក់គុណភាពដោយ
: ក្រុមហ៊ុនFUCHS
តម្លៃ
: ៩០០០-១២០០០រៀល/គីឡូក្រាម
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: លោក ហេង ផាន
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៩៥ ៨៥៤ ២៦៩

ការពិពណ៌នាខ្លី:ម្រេច របស់សហគមន៍កសិកម្មម្រេចស្រយ៉ង់កោះកេរព្រះវិហារមានរសជាតិហិរ ឈ្ងុយ មិនចាញ់ម្រេចដែលដាំដុះនៅតំបន់ដទៃទៀតក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើយ។ ជាមួយការតាំងចិត្តរបស់សមាជិកដែលជាអ្នកផលិត និងការគាំទ្រពីអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងការសហការណ៍ពីក្រុមហ៊ុន FUCHS ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងទេសឈានមុខគេនៅអឺរ៉ុប និងអាមេរិច គុណភាពម្រេចស្រយ៉ង់ត្រូវបានពង្រឹង និងទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។