ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: បន្លែ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ស្លឹកខ្ទឹម

ប្រភព
: សហគមន៏កសិកម្មអំពិលប្រាំដើម
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិដូង ឃុំអំពិលប្រាំដើម ស្រុកបវិល ខេត្តបាត់ដំបង
គាំទ្រដោយ
: អង្គការ ICCO Cooperation
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ចាប់ពីខែមិថុនា ដល់ខែមករា
តម្លៃ
: ៦០០០ រៀល/គីឡូ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: វែង ទ្រីម
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៨៨ ៤៣ ៨៣ ៥៣៩

ការពិពណ៌នាខ្លី:ផលិតផលផលិតនៅក្នុងស្រុក ជាប្រភេទបន្លែដាំដុះតាមបច្ចេកទេសកសិកម្ម និងប្រើប្រាស់ធនធានដែលមាននៅក្នុងតំបន់ទៅលើដំណាំ( លាមក មាន់, គោ....)។