ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល

ប្រភេទ
: បន្លែ
ឈ្មោះ​ផលិតផល
ប៉េងប៉ោះ

ប្រភព
: សហគមន៌ឈានឡើងចំរើនផល
អាស័យដ្ឋាន
: ភូមិរយាស ឃុំឈានឡើង ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
គាំទ្រដោយ
: អង្គការ ស៊ី អេ​ ស៊ី
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់បាន
: ៦ ខែ
តម្លៃ
: ២៥០០រៀល/គីឡូ
ឈ្មោះតំណាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
: ហុន វង្ស
លេខទូរស័ព្ទ
: ០៩៦ ៨ ១៤១ ៦៩២

ការពិពណ៌នាខ្លី:ដំណាំប៉េងប៉ោះនេះត្រូវបានដាំដុះដោយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមី ថ្នាំពុលគីមី ថ្នាំធម្មជាតិក៏មិនប្រើដែរ គឺដាំដុះតាមបែបធម្មជាតិសុទ្ធសាធ ។